Parish Tagline

SINAG ni Kristo
LIWANAG NG BAGONG ANYO

Sama-sama sa paghuhubog
Itatag ang BEC
Nagmamalasakit sa mahirap
Aakay sa pakikiisa ng lahat
Galang sa kalikasan

Comments