Vision-Mission / Priorities

Vision-Mission Statement

Isang pamayanan ng mga

alagad ni Kristo na nabubuklod

kasama ni Maria

sa pag-ibig na naglilingkod,

 sa pag-asang ibinabahagi

at sa pananampalatayang buhay.