Vision-Mission / Priorities

Vision-Mission Statement

Isang pamayanan ng mga

alagad ni Kristo na nabubuklod

kasama ni Maria

sa pag-ibig na naglilingkod,

 sa pag-asang ibinabahagi

at sa pananampalatayang buhay.

PARISH PRIORITIES     
   1.    Napapanahon at makabulugang Paghuhubog
              para sa lahat

A.     Leadership Training/Team Building
B.    
G.i.f.t. (Growing in Faith at Transfi)
C.    
Information Dissemination
D.    
Catechism for Out-of-School-Youth

2.      Matatag at Buhay na Basic Ecclesial Communities
          (BEC)

A.     Itatag ang Core Group (Coordinator,Asst. Coordinator,Secretary,Treasurer)
B.    
Paigtingin ang Block Rosary
C.    
Stations of the Cross and Area Mass
D.    
Area Fiesta/Fellowship/Livelihood programs 

3.      Mas malawak na Programa para sa mahihirap

A.    Livelihood Program/Marketing Support

B.    Feeding Program

C.    Coop financial assistance Program

D.    Educational Assistance program

E.    Medical / Dental Mission

F.     Biohealth laboratory Exam

G.    Community job survey


4.  
Mas malawak na pakikiisa ng lahat, lalo na ng mga  
       kabataan at pamilya

A.     CLS/LSS/Family & Youth Encounter
B.    
Simbang Pamilya
C.    
Ministry Fair
D.    
Mayflower Devotion
E.    
Family Day


5.   Mas malawak na kaalaman at pagpapatupad ng   
      pangangalaga ng kalikasan

      A.   Waste Disposal and Garbage Segregation
      B.   
Tree Planting/Greening/Vegetation
      C.   Noise/Air/Water Pollution Management