Advent at Transfi
4th Week of Advent
Mon 19 Dec 2011. JL.

The Christmas Season is in full swing, and just last Sunday, we lit up the fourth advent candle at the Transfiguration of Our Lord Parish. Our Lord is coming,
and our hearts are waiting in anticipation.  Transfi has been preparing through prayer and activities that build right relationships, such as through ministry christmas parties (for example, the commentators and lectors had a disney-themed costume party, complete with Cruella da Villes, Pocahontas and Red Riding Hoods) and gift giving for barangay street sweepers, courtesy of the Public Affairs Ministry. 

Listen to Fr. Dennis Soriano's Homily for the 4th Week of Advent in the attached mp3 file ("4th Week of Advent.mp3") below. The homily for the 4th Sunday of Advent is also the fourth part of the traditional 9-day Missa de Gallo tradition in the Philippines, our Simba sa Gabi sa Transfi.
Simbang Gabi sa Transfi
(If God is with us, why do we sometimes not feel His presence?Lunes 19 Dec 2011. JL..

Inaanyayahan tayo ng ating Inang Simbahan na maghanda sa pagdating ng Sanggol sa Belen.  Dito sa Transfi, katulad ng napakaraming Pilipino sa buong bansa, ginagawa natin ito sa pamamagitan ng mabubuting gawain - masdan ang photo ng Angel Tree sa Transfi - sa munting halaga sa bawat palamuting anghel ay nakakatulong ang mga taga Transfi na mapag-aral ang halos isang daang iskolar natin sa mga eskuwela mula mababang antas hanggang kolehiyo. 

At siyempre naman, ang paborito nating debosyon ay ang simbang gabi.  Kung nais niyong makibahagi sa Simba sa Gabi sa Transfi, maari niyong subaybayan dito ang mga pagninilay at homilya ni Fr. Dennis Soriano, ang ating kura paroko ng Transfi. Sa mga homilyang ito, pinagninilayan  ang tanong "Kung Siya ang Immanuel, ang Diyos na Sumasaatin, bakit minsan, hindi natin Siya nararamdaman?". Sa bawat araw ng simba sa gabi, matatanto natin ang ilang mga sagot sa katanungang ito (ang homilya sa ika-5 Gabi, Lunes 19 Dec, ay matatagpuan sa ilalim bilang Attachment "Simbang Gabi sa Transfi - 5.mp3).