Transfi Fiesta 2013

Novena Masses

"Ang Pagbabagong anyo ni Hesus ay Pista ng mata at tenga.  Pista ng mata - si Hesus ay nagliwanag, nagnngnging  at walang kasing puti, ang ganda sa panngin.  Ipinakita niya ang

 kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga alagad na hindi sa krus matatapos ang lahat.  pista ng tenga - maganda ang kanilang napakinggan Ito ang pnakamamahal kong anak pakinggan ninyo siya.    Ang Ama ang nagsalita, ang nangusap sa kanila.  Kaya let us center our lives on Christ, makinig tayo kay Hesus. "  Excerpt from the homily of Fr Steven Zabala.

Fr Steven celebrated with us as he led -the fifth day of novena,  the liturgical feast of the Transfiguration. Creating a joyful atmosphere during his homily adding to that joyous feast is the charismatic choir leading the songs with their electric drums, electric guitar and keyboard. 

 Fr Jojo Simon parish priest of our neighboring OLPH parish and Msgr. Antonio Mortillero also celebrated the novena mass with us.

 We were all happy to see Fr Jun on the first day of novena. One of our former parish priests, he is the Diocesan Coordinator for the Biblical Aposolate - he called the Transfi as Home of the champions, being the champion for the recent National Family Bible Encounter.   

Bishop Mylo also graced the occasion, as he celebrated the sixth day of novena.  Here's the excerpt  from  his homily: Tandaan natin ang 3 sangkap na ito ng pananampalataya

1.    Pagtitiwala sa Diyos huwag mawawalan ng pag-asa laging magtiwala sa Diyos

2.    Pagpupunyagi, o pagpupursige - pag tayo ay nagpupunyagi di tayo tumitigil at ito ang pruweba ng mas malalim na pananampalataya

3.    Pagsasabuhay- ito ang hamon ng new evangelization, tayo ay magi

Fr Ronnie revealed that Bishop Mylo was his much admired yet demanding professor from his theology days.  On the first day of school he gave them 5 books to study over the weekend, with a test awaiting on Monday! Dugo, pawis at luha daw ang inabot niya kay Bishop Mylo.ng buhay na testimonya at ito ang epektibong paraan, ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya.

Fr Dennis celebrated Mass with us as we marked our 20th anniversary of the Dedication of the Church of the Transfiguration of Our Lord. Sabi ni Hesus sa ebanghelyo: Dapat akong magtungo ng Jerusalem at magdanas ng maraming hirap Akoy papatayin, ngunit sa ikatlong araw akoy muling mabubuhay.  si Hesus ang Kristo, siya ang pinili, ang ibinukod, ang isinugo, hindi sa landas ng kapangyarihan kundi sa landas ng sakripisyo